Konzultačné a Implementačné služby

Spoločnosť iTech Co, s.r.o vystupuje v roli certifikovaného systémového integrátora produktov Money.
Poskytujeme konzultácie pre správny výber produktov a na základe podrobnej analýzy zabezpečujeme ich bezproblémovú a spoľahlivú implementáciu.

Našou snahou je odbremeniť zákazníkov od väčšiny problémov spojených s nasadením a prevádzkou informačných systémov vo firemnom prostredí.

V oblasti implementácie ekonomického softvéru Money S3 a informačných systémov Money S4 a S5 sa pohybujeme od roku 1992.

Každý rok prechádzame recertifikáciou poznatkov Money.

 

Služby údržby a podpory

Kontinuálne sa staráme o dokonalé hardvérové a softvérové vyladenie systémov, ako aj o ich zabezpečenie. Navrhujeme potrebné zmeny v infraštruktúre a po odsúhlasení ich bezodkladne uvádzame do praxe.

Spravujeme desiatky systémov našich zmluvných zákazníkov.
Vzhľadom k tomu, že o softvér je potrebné sa neustále starať a len vtedy bude slúžiť v súlade s vašimi požiadavkami sme tu pre vás, aby ste nás mohli kontaktovať pri všetkých vašich problémoch súvisiacich s Money.

Potrebujete sa dozvedieť viac podrobností?