Konzultačné a Implementačné služby

Spoločnosť iTech Co, s.r.o vystupuje v roli certifikovaného systémového integrátora produktov Money.
Poskytujeme konzultácie pre správny výber produktov a na základe podrobnej analýzy zabezpečujeme ich bezproblémovú a spoľahlivú implementáciu.

Našou snahou je odbremeniť zákazníkov od väčšiny problémov spojených s nasadením a prevádzkou informačných systémov vo firemnom prostredí.

V oblasti implementácie ekonomického softvéru Money S3 a informačných systémov Money S4 a S5 sa pohybujeme od roku 1992.

Každý rok prechádzame recertifikáciou poznatkov Money.

 

Služby údržby a podpory

Kontinuálne sa staráme o dokonalé hardvérové a softvérové vyladenie systémov, ako aj o ich zabezpečenie. Navrhujeme potrebné zmeny v infraštruktúre a po odsúhlasení ich bezodkladne uvádzame do praxe.

Spravujeme desiatky systémov našich zmluvných zákazníkov.
Vzhľadom k tomu, že o softvér je potrebné sa neustále starať a len vtedy bude slúžiť v súlade s vašimi požiadavkami sme tu pre vás, aby ste nás mohli kontaktovať pri všetkých vašich problémoch súvisiacich s Money.

Vybrané referencie

Anos, s.r.o.

Money S4, Mobile S5, eshop konektor

BMS Bojnanský, s.r.o.

Money S3, Money S4

Autocentrum CYDA s.r.o.

Správa serverov a infraštruktúry

IEForum, s.r.o.

Money S4, správa serverov a infraštruktúry

TRIGO s.r.o.

Money S4, správa servera

STOLAR COOP, s.r.o.

Money S4, Predajňa SQL, správa servera a infraštruktúry

SANTAL Ltd, s.r.o.

Money S3, správa servera a infraštruktúry

ROTEX ELEKTRO s.r.o

Money S4, Mobile S5, eshop konektor

Plastmont - SK, s.r.o.

Money S5, Predajňa SQL, správa serverov a infraštruktúry

LOGUMA, s.r.o.

Money S5, eshop konektor, správa serverov a infraštruktúry

MIMI - Plus, s.r.o.

Money S4, správa servera a infraštruktúry

LEHMANN SK s.r.o.

Money S4, správa servera a infraštruktúry

LIGHT Spectrum, s.r.o.

Money S5, Mobile S5, eshop konektor

Ing. Marek Cziria - dom náradia

Money S5, Mobile S5, správa serverov a infraštruktúry

CUKROVINKY s.r.o.

Money S4, eshop konektor, Predajňa SQL

SLOVFLÓRA, s.r.o.

Money S4, Predajňa SQL, správa servera a infraštruktúry

INAT s.r.o.

Money S5, Mobile S5

AUREN logo
AUREN, s.r.o.

Podpora a služby v Money S4

AZO-SK, s.r.o.

Money S5, Mobile S5

Helena Kyselová HELA

Money S4, Predajňa SQL

MAGNUM Co., s.r.o.

Správa serverov a infraštruktúry

LOMAN
LOMAN, s.r.o.

Podpora a Služby v Money S4

isengmont
ISENG-MONT, s.r.o.

Správa serverov a infraštruktúry