Ukončenie služieb elektronickej pošty - Slovak Telekom

Spoločnosť Slovak Telekom oznámila svojim klientom, že od 1.1.2021 nebude poskytovať žiadne služby elektronickej pošty a pred ich vypnutím vám zašle výpoveď. Výpoveď môžete dostať e-mailom alebo listom.
Vypnutie služieb elektronickej pošty v praxi znamená to, že od uvedeného dátumu sa už nikdy nedostanete k mailom s príponou @stonline.sk, @telekom.sk a podobne. V praxi to bude scenár vypínania nasledovný:

V praxi bude scenár vypínania služieb nasledovný:

Dátum

 

Stav služby elektronickej pošty

do 30.11.2020

Bude funkčné prijímanie a odosielanie e-mailov

 

1.12.2020 – 31.12.2020

Bude ešte stále možný prístup do schránky a budete možné stiahnuť e-maily, kontakty a udalosti z kalendára. Nebudete už možné maily prijímať ani odosielať.
Schránka bude dostupná iba na zálohovanie e-mailov, kontaktov, kalendára atď. Samotné prijímanie a odosielanie už bude nefunkčné

 

Od 1.1.2021

Mailová platforma bude kompletne vypnutá a do mailovej schránky už nebudete možný žiadny prístup. Od 1. januára 2021 bude služba definitívne zrušená a obsah schránok bude vymazaný. Údaje už nebude možné žiadnym spôsobom obnoviť.

 

 

Spoločnosť iTech Co, s.r.o vám v tejto situácii ponúka svoje služby servisnej podpory. 
Čo pre vás môžeme urobiť ak nám prejavíte vašu dôverou?

  • Prerokujeme s vami možnosti zálohovania mailov z mailových služieb Slovak Telekom
  • Ponúkneme vám bezpečný prechod na iné emailové účty
  • Pripravíme vám vašu vlastnú doménu a mailové schránky podľa vašich potrieb
  • Prípadne vám pripravíme náhradný mail na @mailonline.sk v rozsahu podobnom ako ste mali doposiaľ na @stonline.sk
  • Nastavíme monitoring a presmerovanie vašich mailov zo @stonline na novo vytvorené adresy ( od 1.12.2020 už nie je možné zrealizovať )
  • Nastavíme upozornenie pre odosielateľov mailov o zmene vašej mailovej schránky ( od 1.12.2020 už nie je možné zrealizovať )
  • Postupne Všetky maily zo Slovak Telekom podľa vašej požiadavky bezpečne preklopíme na nové adresy, až do vyčerpania kapacity novej schránky
  • Poskytneme vám následnú podporu s vašimi novými emailovými schránkami a poskytneme vám aj súčinnosť pri konfigurácii vášho mailového klienta (MsOutlook, Thunderbird a podobne) k novým mailovým schránkam.
  • Takmer všetko dokážeme vyriešiť vzdialeným prístupom bez nutnosti nás navštíviť osobne.

Ak sa napriek uvedeným informáciám rozhodnete našu ponuku a služby nevyužiť, tak si vás dovoľujeme ešte raz upozorniť, aby ste si v predstihu do 31. decembra 2020 zazálohovali lokálne všetky vaše maily zo Slovak Telekom. Od 1. januára 2021 budú všetky vaše správy, kontakty a udalosti v kalendári v Slovak Telekom definitívne vymazané bez akejkoľvek možnosti ich obnoviť.

Potrebujete sa dozvedieť viac podrobností?