ITech Co, s.r.o.
Sme tu pre Vás...


   Sme špecializovaná spoločnosť s primárnou orientáciou na firemnú klientelu. Svojim zákazníkom poskytujeme odborný servis, konzultácie a komplexné služby v oblasti implementácie, prevádzky a správy ekonomických, informačných a predajných systémov, systémov skladovej evidencie a logistiky, mobilného zberu dát, a dodávky hardvéru, softvéru a infraštruktúry.
   Našou snahou je odbremeniť klienta od väčšiny problémov spojených s výpočtovou technikou a jej nasadením vo firemnom prostredí. Kontinuálne sa staráme o dokonalé vyladenie systémov a počítačových sietí na HW aj SW úrovni, ich bezpečnosť, navrhujeme zmeny a po ich prekonzultovaní a odsúhlasení ich bezodkladne uvádzame do praxe. V konečnom dôsledku znižujeme finančné zaťaženie vyplývajúce z prevádzky informačného systému klienta a zvyšujeme produktivitu práce zavádzaním nových technológií.
   Filozofia našej firmy stojí na serióznosti prístupu ku každému zákazníkovi a na dlhoročných odborných skúsenostiach svojich pracovníkov. Ich profesionalitu garantuje nielen odborné vzdelanie patričného smeru, ale aj partnerské certifikáty popredných IT spoločností, ktorých sme držiteľom.
   Naším cieľom je poskytovať IT služby nie len na vysokej odbornej úrovni, ale tiež so zrozumiteľným, individuálnym prístupom k užívateľom firemných informačných systémov a potrebám firmy pre ktorú pracujú.


ITech Co, s.r.o.
J. Švermu 28
93405 Levice


Tel.: +421 36 6 333 070
Tel.: +421 903 959 381
E-mail: itech@itech.sk